Пя́тніца
20.09 / 07.09.2019
photo
A man who strives for salvation… must not allow himself to eat to fullness…
St. Gregory of Sinai
”Дзе Храм, там i Дух Божы, а дзе Дух Божы, там i Храм”
св. Iрэнэуш з Лiону
У жыццi нiчога не дзеецца без прычыны. Людзi, якiх сустракаем, месца, якiя наведваем, iнтэрнэтныя старонкі, на якія ўваходзiм … Нiшто не дзеецца прыпадкова i адначасова усё мае сваю мэту, якой пакуль што можам не прыкмецiць. Малаважная парафiяльная старонка, але хто ведае, можа яна Цябе Дарагi Iнтэрнаўт заахвоцiць да…Не скончу думкi …Няхай кожны сам сабе дaкажа. А тымчасам у iменi ўсiх парафiян жадаю прыемнага аглядання i да сустрэчы ў Белавежы,уцаркве з адзiным фарфоравым iкaнастасам ў Польшчы.настаяцель прыхода св. Мiкалая ў Белавежы.


Айцец Сэргiюш Корх