Pitek
20.09 / 07.09.2019
photo
Prawdziwe jest tylko to miosierdzie, ktre jest czynione z radoci.
w. Jan Zotousty
CHR
Przy białowieskiej parafii działają dwa chóry– jeden złożony z osób starszych oraz drugi – młodzieżowy.
Chór młodzieżowy powstał w 1993 roku z inicjatywy ówczesnego psalmisty Jerzego Kulika. Tworzą go amatorzy – głównie studenci i uczniowie. Chór ma w swym repertuarze oprócz muzyki cerkiewnej, również utwory ludowe białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. Reprezentował Białostocczyznę i kulturę muzyczną prawosławia w mediach (radio, telewizja), występował także przed wybitnymi postaciami życia kulturalnego – m. in. noblistą Czesławem Miłoszem. Brał wielokrotnie udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. W 1998 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych wiejskich, a w następnym roku zdobył już I nagrodę w tej samej kategorii. W 1999 roku zajął także II miejsce na IV Przeglądzie Chórów Kolędniczych w Terespolu. W tym samym roku (w dniach 20-27 kwietnia) odbył tournee po Szwajcarii. W 2002 roku na Międzynarodowych Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce chór został laureatem nagrody Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”. W roku 2006 chór pod dyrekcją Marcina Aleksiejuka zajął 3 miejsce. Od 25 czerwca 2006 obowiązki dotyczące chóru, zostały powierzone księdzu Waldemarowi Piotrowskiemu, nowemu wikariuszowi białowieskiej parafii. W 2008 roku, chr pod dyrekcją ksidza Piotrowskiego zdoby 1 miejsce w kategorii chrw wiejskich w ramach Midzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008.

Od 1995 roku chór współorganizuje ekumeniczne koncerty bożonarodzeniowe, które odbywają się w styczniu w Białowieskim Ośrodku Kultury.

Sukcesy odnosi także parafialny chór dorosłych. W 1979 i 1994 roku został nagrodzony orderem św. Marii Magdaleny III stopnia.

Na podst. Piotr Bajko „ Białowieża. Parafia prawosławna św. Mikołaja

Pliki audio (mp3)
- Chwalitie imia Hospodnie
- Milost Mira
- Plotiju usnow