Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Wtorek
21.08 / 08.08.2018
photo
Jeli zajdzie taka potrzeba, lepiej wybieraj mier ni popenienie grzechu.
w. Tichon Zadoski