Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Sobota
24.08 / 11.08.2019
photo
Wikszym zwycistwem Dawida bya lito nad Szawem (Saulem) ni zwycistwo nad Goliatem.
w. Jan Zotousty