Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Sobota
27.05 / 14.05.2017
photo
Bg zniewaany jest nie tyle nieczystym yciem poganina jak zepsuciem chrzecijanina.
w. Jan Zotousty