Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Sobota
23.02 / 10.02.2019
photo
Tak jak nikt nie mie zbliy si do tego, kto rozmawia z wadc ziemskim, aby nie przerwa prowadzonej rozmowy, tak te demony nie miej zbliy si do tego, kto rozmawia z Bogiem.
w. Symeon Nowy Teolog