Pokrowa 2007 - Fotoreportaz

XII bialowieski bieg Zubra

Orthodoxiada w Bialowiezy

I dzie pielgrzymki Biaowiea- Św. Gra Grabarka

Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Niestety, zdarza si nam by ludmi bardziej aktywnymi i silnymi w czynach prowadzcych do naszej zguby, ni wiodcych do naszego zbawienia.
w. Filaret metr. moskiewski