Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Nie ma zwycistwa bez czynw ofiarnych, a korony i uroczystoci bez zwycistwa.
w. Tichon Zadoski

Upadek systemu komunistycznego i związanych z nim prześladowań religijnych w Związku Radzieckim, umożliwił Cerkwi rosyjskiej rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego rodziny carskiej. W 2000 roku, po 8 latach szczegółowych badań prowadzonych przez specjalnie do tego wyznaczoną komisję, na której czele stał biskup Juwenalij, postanowiono kanonizować ostatniego cara wraz z rodziną. W końcowym dokumencie „Komisja przyznała, że śmierć Imperatora Mikołaja II i jego rodziny nie może być uznana za męczeństwo dla Chrystusa. Na podstawie szczegółowego zbadania okoliczności śmierci Rodziny Carskiej postanowiono kanonizować ją, jako męczenników--strastotierpców. W liturgicznej i hagiograficznej literaturze Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej słowo „strastotierpiec” zaczęto stosować do tych rosyjskich świętych, którzy naśladując Chrystusa, z pokorą i cierpliwością znosili fizyczne i moralne cierpienia oraz śmierć z rąk politycznych przeciwników. Jest zatem Mikołaj II, zgodnie z bardzo starą tradycją rosyjskiego prawosławia, męczennikiem, mimo iż został zamordowany z przyczyn politycznych, a nie religijnych. Dla prawosławia rosyjskiego bowiem, od intencji zabójcy (…) ważniejsze są intencje ofiary. Jeśli przyjmuje ona swój los z przyczyn religijnych, jeśli podporządkowuje się swojemu losowi z chrześcijańską pokorą — to już jest męczennikiem.” (T. Terlikowski)

Oprac.na podst. www.oca.org, www.opoka.org.pl

Michał Korch