Sobota
18.08 / 05.08.2018
photo
Tak jak rdo, nieustannie bijce czystym i obfitym potokiem, nigdy nie broni spragnionemu do woli narozkoszowa si darem czystej wody, tak te aska Boa stoi przed kadym otworem, aby kady nacieszy si ile pragnie.
w. Efrem Syryjczyk

Upadek systemu komunistycznego i związanych z nim prześladowań religijnych w Związku Radzieckim, umożliwił Cerkwi rosyjskiej rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego rodziny carskiej. W 2000 roku, po 8 latach szczegółowych badań prowadzonych przez specjalnie do tego wyznaczoną komisję, na której czele stał biskup Juwenalij, postanowiono kanonizować ostatniego cara wraz z rodziną. W końcowym dokumencie „Komisja przyznała, że śmierć Imperatora Mikołaja II i jego rodziny nie może być uznana za męczeństwo dla Chrystusa. Na podstawie szczegółowego zbadania okoliczności śmierci Rodziny Carskiej postanowiono kanonizować ją, jako męczenników--strastotierpców. W liturgicznej i hagiograficznej literaturze Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej słowo „strastotierpiec” zaczęto stosować do tych rosyjskich świętych, którzy naśladując Chrystusa, z pokorą i cierpliwością znosili fizyczne i moralne cierpienia oraz śmierć z rąk politycznych przeciwników. Jest zatem Mikołaj II, zgodnie z bardzo starą tradycją rosyjskiego prawosławia, męczennikiem, mimo iż został zamordowany z przyczyn politycznych, a nie religijnych. Dla prawosławia rosyjskiego bowiem, od intencji zabójcy (…) ważniejsze są intencje ofiary. Jeśli przyjmuje ona swój los z przyczyn religijnych, jeśli podporządkowuje się swojemu losowi z chrześcijańską pokorą — to już jest męczennikiem.” (T. Terlikowski)

Oprac.na podst. www.oca.org, www.opoka.org.pl

Michał Korch