Biuro Turystyki RYS

Szukasz noclegu?

Wtorek
27.06 / 14.06.2017
photo
Podobnie jak za woda czyni niezdatnymi do picia najlepsze wina, tak te niegodne rozmowy deprawuj ludzi czynicych dobro z natury swego ycia i usposobienia.
w. Antoni Wielki
06.10.2016 - 26 wrzenia dzieci z grupy „ubrw” byy na wycieczce w Biaowiey, na specjalne zaproszenie dziadkw naszego wychowanka Mikoaj Korcha. Korzystajc z okazji, i dziadek Mikoaja jest proboszczem tutejszej parafii prawosawnej, zwiedzilimy zabyt ... (Komentarzy:0)
13.09.2016 - Jak co roku 12 wrzenia w miejscowym skansenie sprawowany by akafist ku czci witego Aleksandra Newskiego. Na zaproszenie wacicieli przybyli ksia z miejscowej parafii wraz z parafianami oraz zaproszeni gocie. Ks. Sergiusz Korch podzikowa wszystkim za ... (Komentarzy:0)
30.08.2016 - W minion niedziel w dniu wita Zanicia Najwitszej Marii Panny po raz pierwszy w swojej rodzimej cerkwi naboestwo wraz z proboszczem odprawia o. Krzysztof Kuderski. W powojennej historii parafii jest on drugim duchownym pochodzcym z Biaowiey. W ... (Komentarzy:0)
26.08.2016 - Dnia 20 sierpnia 2016r. Biaowie odwiedzia delegacja Prawosawnego Kocioa Antiochii na czele z Jego zwierzchnikiem – patriarch antiocheskim i caego Wschodu- Janem X. W tej historycznej wizycie Jego witobliwoci towarzyszyli : J. E metropolita ... (Komentarzy:0)
15.01.2016 - 15.I. (pitek) - ul. Tropinka od god.9 16.I. (sobota) - ul. Sportowa od godz. 12 17.I. (niedziela) - Park Paacowy od godz 15 19.I. (wtorek) - Waszkiewicza do Zauka Osoczników, od godz 15 20.I. (roda) - Waszkiewicza do ... (Komentarzy:0)