Biuro Turystyki RYS

Szukasz noclegu?

Sobota
17.02 / 04.02.2018
photo
Kto miuje ebraka, ten ma Boga za swego opiekuna.
w. Izaak Syryjczyk
11.01.2018 - Koldowanie jest zdecydowanie nieodcznym elementem obchodów wit Narodzenia Chrystusa poniewa nic bardziej, ni odwiedzanie domów z dobr nowin nie dopenia Boonarodzeniowej radoci. Samo koldowanie, jako forma muzyczna, przywdrowao d ... (Komentarzy:0)
09.01.2018 - Narodzenie Twoje, Chryste Boe nasz, dao wiatu mdro, dziki której ci, co gwiazdom suyli, przez gwiazd zostali pouczeni jak naley si kania Tobie, Socu Prawdy i Ciebie poznawa z perspektywy Wschodu, Panie chwaa Tobie. W Ewangeliach nie w ... (Komentarzy:0)
01.01.2018 - Plan Naboestw Stycze 2018 r. Cerkiew w. Mikoaja w Biaowiey 6.01. – Sobota – Wigilia wita Narodzenia Chrystusa. 2400 – Wsienoszcznoje Bdienije i Liturgia wita 7.01. ... (Komentarzy:0)
25.12.2017 - w. Spirydon urodzi si w III wieku na Cyprze, by pastuchem, a po mierci ony zosta wybrany biskupem Tremithus (obecnie wioska Tremithousa). Bra udzia w I soborze Powszechnym (325 r.) w Nicei, gdzie potwierdzi prawdziwo jednoci Trójcy witej. ... (Komentarzy:0)
19.12.2017 - „Wszystko mog w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie” (Flp 4, 13). w. Mikoaj y nie tylko dla siebie, ale i dla ludzi, a przez to równie dla Boga. By z chorymi i pokrzywdzonymi, jak równie z tymi kto pacze i cierp ... (Komentarzy:0)