Poniedziaek
23.09 / 10.09.2019
photo
Takim samym zem jest dla ciebie odoy dobr nadziej jak te powzi myl nazbyt mia, e nie trudno jest by doskonaym.
w. Grzegorz Teolog
Święta parafialne przypadają na 22 maja ( św. Mikołaja ) oraz 14 października ( Opieki Najświętszej Marii Panny)

DUCHOWIEŃSTWO:
proboszcz - ks. prot. Sergiusz Korch
Ksidz Sergiusz Korch urodzi si 16 maja 1950 roku w Witowie gm. Dubicze Cerkiewne. W 1968 roku ukoczy Prawosawne Seminarium Duchowne, a w 1973 Chrzecijask Akademi Teologiczn w Warszawie z tytuem magistra teologii. Nastpnie wykada w Wyszym Prawosawnym Seminarium Duchownym w...

wikariusz - ks.mgr Waldemar Piotrowski
Ksidz Waldemar Piotrowski urodzi si 12 stycznia 1978 r. w Bielsku Podlaskim. Jego rodzinn parafi jest cerkiew pw. Narodzenia w. Jana Chrzciciela w Pasynkach. W teje miejscowoci uczszcza do szkoy podstawowej, a nastpnie podj nauk w Technikum Drzewnym w Hajnwce, ktre ukoczy...

wikariusz - ks. Piotr Trochimczuk
Ksidz Piotr Trochimczuk, urodzi si 12 lipca 1989 roku w Biaymstoku. Po ukoczeniu szkoy podstawowej i gimnazjum rozpocz nauk w Zespole Szk Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Biaymstoku. Wraz z otrzymaniem wiadectwa dojrzaoci wstpi do Prawosawnego Seminarium...

GODZINY NABOŻEŃSTW:
Sobota
godz. 17 - Caonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije)

Niedziela
godz. 9.00 - Liturgia
RADA PARAFIALNA
Przy białowieskiej parafii aktywnie działa rada parafialna powołana dnia 25 listopada 2005, w której skład wchodzą:
starosta- Eugeniusz Aleksiejuk
zastępca starosty- Bazyli Skiepko
skarbnik- Zofia Wołkowycka
członkowie- Luba Androsiuk, Maria Szpakowicz

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący- Wiaczesław Czmak
zastępca- Jerzy Rabczuk
członek- Bazyli Rogaczewski
CHR
Przy białowieskiej parafii działają dwa chóry– jeden złożony z osób starszych oraz drugi – młodzieżowy.
Chór młodzieżowy powstał w 1993 roku z inicjatywy ówczesnego psalmisty Jerzego Kulika. Tworzą go amatorzy – głównie studenci i uczniowie. Chór ma w swym repertuarze oprócz muzyki ...