Sobota
27.05 / 14.05.2017
photo
Bg nie pozostawia ludzi w nieszczciu na zawsze, aby nie stali si bezsilni, ani nie pozostawia ich na zawsze w szczciu, aby nie zrobili si bezpiecznymi, lecz rnymi sposobami buduje ich zbawienie.
w. Jan Zotousty
IV pielgrzymka Biaowiea- w. Gra Grabarka-fotoreporta (1)
20.08.2007 - Poniej prezentujemy relacj fotograficzn z pielgrzymki Biaowiea- w. Góra Grabarka, która odbya si w dniach 15- 17 sierpnia. Serdecznie dzikujemy wszystkim pielgrzymom za wspólne paomniczestwo i mamy nadziej, e za rok znów  wyruszymy na w. Gór w tym samym, a nawet wikszym, skadzie.

Pragniemy równie wyrazi swoj wdziczno, wszystkim osobom, które wychodziy na spotkanie pielgrzymom. Dugo bdziemy wspomina wyjtkow gocinno mieszkaców wsi: Starzyna, Opaka, Wólka Terechowska, Zubacze, Wólka Nurzecka, Tymianka. Gorco dzikujemy za pomoc proboszczom ks. Jerzemu Kulikowi, ks. Grzegorzowi Ostapkowiczowi oraz ks. Cezaremu Nowickiemu.

 Specjalne podzikowania kierujemy równie do firmy Biozon z Biaowiey, która ufundowaa pielgrzymom wode mineraln, oraz do Pana Jerzego Dowbysza, który udostpni swojego busa. Wszystkim Spasi Hospodi.
Organizatorzy pielgrzymki

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: