Czwartek
19.09 / 06.09.2019
photo
lepiec, nad ktrym zlitowano si jest dobrym przewodnikiem do Krlestwa Niebios.
w. Filaret metr. moskiewski
O orodku zdrowia i przejazdach kolejowych w Biaowiey na radzie powiatu
01.09.2007 - W dniu 30 sierpnia 2007r.  odbya si VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Podczas obrad poruszone zostay równie kwestie dotyczce bezporednio mieszkaców Biaowiey.

*
Radny Krzysztof Petruk zapyta, na jakim etapie jest realizacja postanowie miedzy Starostwem a wójtem Gminy Biaowiea w sprawie remontu budynku Orodka Zdrowia w Biaowiey.

Starosta Hajnowski Pan Wodzimierz Pietroczuk odpowiadajc na powysze, powiedzia, cytuj: „Jeli chodzi o Orodek Zdrowia w Biaowiey to rzeczywicie odbylimy z wójtem spotkanie w tej sprawie i doszlimy do wniosku, e modernizacja tego budynku nie wchodzi w gr, potwierdzili to zreszt wczeniej specjalici, którzy mówili, e niewiele da si z tym odgrzybianiem tego budynku zrobi. Wyglda to szczególnie w tych niszych kondygnacjach strasznie. Bylimy tam z wizj lokaln i w czciach, które nie tak dawno byy malowane teraz znowu naleaoby remontowa. Podjlimy prób wspólnego – z samorzdem gminy Biaowiea – rozwizania tego problemu i budowania orodka zdrowia na dziace, która jest obok orodka zdrowia, adekwatnego do wspóczesnych standardów, adekwatnego do potrzeb mieszkaców Gminy Biaowiea i turystów przyjedajcych do Biaowiey. Ten budynek, który teraz jest ma zbyt du powierzchni w stosunku do potrzeb orodka zdrowia w Biaowiey. W tej chwili jest przygotowywana dokumentacja na budow. Wszystkie tutaj informacje, jakie na ten temat posiadamy wskazuje na to, e budowa nowego orodka bdzie tasza od modernizacji tego istniejcego budynku.”

*

Radny Krzysztof Petruk zapyta, czy bd modernizowane przejazdy kolejowe w Biaowiey.

Starosta Hajnowski Pan Wodzimierz Pietroczuk odpowiadajc na powysze, powiedzia, cytuj: „Jeli chodzi o przejazdy kolejowe, to ja myl, ze ta sprawa zostanie na terenie Biaowiey rozwizana wraz z remontem tego podstawowego cigu dróg – ulicy Waszkiewicza i O.Gabiec. Wedug informacji, które napywaj do nas z Urzdu Marszakowskiego jest dua szansa na to, e ta inwestycja moe by zrealizowana w 2008r.”

za: www.powiat.hajnowka.pl
MK

KOMENTARZE
2007-10-29 07:58 – Jarek
Drodzy mieszkacy Biaowiey! Walczcie o wznowienie pocze kolejowych i pocigi turystyczne na trasie Hajnwka-Biaowiea zamiast autobusw (ktre zostawayby na parkingu w Hajnwce. Wtedy Biaowiea stanie si prawdziw stref ekologiczn. Druga sprawa to wykorzystanie wskotorwki to zwiedzania Puszczy z przewodnikiem. To jest wspaniay potencja.
Pozdrawia was mionik Biaowiey.
Jarek z WarszawyTWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: