Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Chocia Duch jest jeden jednak dary nie s rwne bowiem nie s rwni odbiorcy.
w. Grzegorz Teolog
Pielgrzymka do skitu
27.09.2015 - Kadego roku, dokadnie w poowie wrzenia, Skit w Odrynkach przeywa swoj ma Pasch. Aby modlitewnie uczci pami witych patronów Skitu-Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, przybywaj tutaj rzesze wiernych. Najliczniej przybywaj mieszkacy Podlasia, okolicznych miejscowoci, i odlegych miast. Tradycyjnie przybywaj pielgrzymujcy z caej Polski i z zagranicy. W tym wielkim dniu przybyli te do tego witego miejsca pielgrzymi z biaowieskiej parafii.
witeczny dzie powita przybywajcych pikn pogod. W promieniach soca tumy wiernych cigny do Skitu drewnian kadk, z której piew niós si po narwiaskich rozlewiskach. Cho wito wypado w dzie powszedni, wierni przybyli niezwykle licznie.
Uroczystej w. Liturgii przewodniczy Jego Eminencja Metropolita Sawa w asycie licznego duchowiestwa. Naboestwo, tak jak i dnia poprzedniego, piewem upiksza Mski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcj Marcina Abijskiego. Metropolita Sawa w swej homilii podkreli znaczenie witych Antoniego i Teodozjusza dla monastycyzmu prawosawnego, stawiajc cnoty, jakimi odznaczali si owi wici mnisi, za wzór dla wszystkich wiernych. Cho od ich bogosawionej mierci mino ju prawie tysic lat, to nic z ich nauki i przykadu nie przestao by aktualne. Po liturgii i uroczystej procesji Metropolita podzikowa wszystkim zebranym, jak te gospodarzowi i wadzom samorzdowym, za przygotowanie wita i wspóln modlitw. Jego Eminencja przypomnia, e w tym roku mija dziesi lat od momentu, kiedy miejsce to zostao wybrane na prawosawn pustelni. Koczc, yczy ojcu Gabrielowi, aby w przyszoci powoania w Skicie byy tak liczne, jak pszczoy w pasiece Skitu, dajc przykad niezwykle cennych wartoci, jakie niesie wiatu prawosawie.
Zdjcia: Elbieta Dulko
o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: