Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Jeli o cokolwiek modlisz si do Boga, a On zwleka z usyszeniem ciebie, nie smu si. Nie jeste mdrzejszy od Boga.
w. Izaak Syryjczyk
WIZYTA PATRIARCHY JANA X W BIAOWIEY
26.08.2016 - Dnia 20 sierpnia 2016r. Biaowie odwiedzia delegacja Prawosawnego Kocioa Antiochii na czele z Jego zwierzchnikiem – patriarch antiocheskim i caego Wschodu- Janem X. W tej historycznej wizycie Jego witobliwoci towarzyszyli : J. E metropolita Sawa, J.E- biskup Jerzy , J. E Silouan- metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii, J. E Kosta- przeoony Stauropigialnego Klasztoru w. Eliasza, ks. archimandryta Parthenios, diakon Meletius Shattahi, diakon George Yaacoub, pan Housam Salibi orz Pani Lea Adel.
Pierwszym punktem pobytu w Biaowiey bya wizyta w parafialnej cerkwi w. Mikoaja, gdzie zgodnie z tradycj Jego witobliwo dokona pamitkowego wpisu do Ewangelii. Ks. proboszcz Sergiusz Korch zapozna delegacj z histori i yciem parafii oraz opowiedzia o pracach konserwacyjnych, ktre przeprowadzono ostatnimi laty w wityni. Patriarcha mia rwnie okazj spotka si i porozmawia z parafinami biaowieskiej cerkwi, ktrzy licznie przybyli powita hierarch.
Nastpnie delegacja udaa si do pobliskiego Muzeum Przyrodniczo- Lenego BPN, po ktrym zostaa oprowadzenia przez pani mgr in. Ann Gierasimiuk. Dla goci z Syrii bya to doskonaa okazja do zaznajomienia si z bogactwem przyrodniczym i kulturowym regionu Puszczy Biaowieskiej.
Po krtkim zwiedzaniu, delegacja skorzystaa z zaproszenia na may poczstunek w domu parafialnym, gdzie zostaa przywitana przez matuszki Olg Korch i Barbar Piotrowsk.
Nastpnie gocie udali si na polsko-biaoruskie przejcie graniczne w Biaowiey. Na miejscu delegacj przywitali kierownik oddziau celnego w Poowcach- pan Jarosaw Niegierewicz oraz kapitan Stray Granicznej- Andrzej Daniszewski wraz z pracownikami. Opowiedzieli oni o dziaalnoci kierowanej przez siebie placwki oraz specyfice pracy na zewntrznej granicy Unii Europejskiej.
Na zakoczenie wizyty, Jego Eminenncja Sawa oraz Jego witobliwo Jan X, podzikowali proboszczowi i parafianom za gocinne przyjcie, po czym delegacja udaa si do Bielska Podlaskiego.

Tegoroczna wizyta Jego witobliwoci Patriarchy Antiochii i caego Wschodu ma wymiar historyczny. Jest pierwsz w naszych dziejach. Wczeniej przybywali do nas jedynie przedstawiciele Patriarchatu „nieco niszej rangi”. W 1913 r. wiceniom biskupim naszego pniejszego Zwierzchnika Metropolity Dionizego, w awrze Poczajowskiej, przewodniczy antiocheski biskup Grzegorz VII (w 1925 r. ju jako Zwierzchnik Patriarchatu zaakceptuje nasz autokefali, a w 1927 przyjmie w Damaszku Metropolit Dionizego).
Kim jest nasz Czcigodny Go?
Patriarcha Jan X (Juhanna Yazigi) pochodzi z pobonej, szecioosobowej, prawosawnej rodziny z syryjskiej Latakii – ur. w 1955 r. Jego brat Pawe (imi zakonne), rwnie jest prawosawnym biskupem (zosta porwania gdy prbowa negocjowa uwolnienie porwanych ksiy, jego los nadal jest nieznany). Patriarcha zdoby wszechstronne, wieckie i teologiczne wyksztacenie. Jest absolwentem Uniwersytetu w Tiszrin na kierunku inynieria ldowa i budownictwo oraz Instytutu w. Jana Damasceskiego na Uniwersytecie w Balamand z zakresu teologii prawosawnej.
W 1979 r. przyjmuje mnisze postrzyyny i zostaje wywicony na diakona. Cztery lata pniej, w 1983, przyjmuje wicenia kapaskie. Powierzano Mu rne funkcje w Kociele, od administracyjnych, przez duszpasterskie do misyjnych. Jednoczenie kontynuuje studia teologiczne. W 1988 r. na Uniwersytecie w greckich Salonikach broni rozpraw doktorsk powicon zagadnieniu chrztu witego. Specjalizuje si w liturgice i piewie cerkiewnym (w 1981 ukoczy w Salonikach studia w zakresie muzyki liturgicznej).
Jeszcze w trakcie studiw zostaje wykadowc liturgiki (1981 r.), a od 1988 r. dziekanem Instytuty Teologicznego w. Jana Damasceskiego. W 2001 r. zosta przeoonym monasteru Matki Boej w Balamand (w randze ihumena).
W 1995 r. zosta wywicony na biskupa Pyrgau, wikariusza Patriarchy Antiocheskiego. W 1998 r. zosta ordynariuszem antiocheskiej diecezji Europy Zachodniej i rodkowej. Od roku 2008 r. metropolit teje diecezji.
17 grudnia 2012, po mierci patriarchy Ignacego IV, decyzj lokalnego soboru biskupw zosta wybrany nowym – 158, Patriarch Antiocheskim i caego Wschodu. Uroczysta intronizacja odbya si 10 lutego 2013 w katedrze w. Krzya w Damaszku.
Koci Antiocheski jest jednym z najstarszych. Ewangeli gosi tu sam Zbawiciel, a nastpnie w. Apostoowie i ich uczniowie (np. Apostoowie: Piotr, Pawe, Barnaba, Jan Marek, Tymoteusz…). To wanie tu zrodzi si termin „chrzecijanie”, na okrelenie uczniw Zbawiciela i zapocztkowano chrzecijask dziaalno charytatywn. Antiochia odegraa wielk rol w ksztatowaniu si chrzecijaskiej nauki w czasie soborw powszechnych. Ofiarowaa Cerkwi wielkich mw, np.: Jana Chryzostoma, Andrzeja z Krety, Efrema Syryjczyka, Jana z Damaszku…, jak te Antiochesk Szko Katechetyczn. Dzisiaj Koci liczy ok. 3 milionw wiernych w Syrii (do tego doda naley jeszcze ok. 10 milionw w Iraku, Libanie, Turcji, Zatoce Perskiej, Europie Zachodniej, Australii i Ameryce). W wikszoci s to Arabowie. Patriarchat skada si z dziewitnastu metropolii, z ktrych: sze znajduje si w Syrii, sze w Libanie, trzy w Turcji, jedna w Iraku, po jednej w Bagdadzie i Kuwejcie, jedna w Australii oraz pi w Pnocnej i Poudniowej Ameryce. Oddzielne parafie Patriarchatu znajduj si na terytorium: Brazylii, Argentyny, Arabii Saudyjskiej, Australii i Nowej Zelandii. Koci posiada Akademi Teologiczn im. w. Jana Damasceskiego (od 1988 r. podporzdkowan Uniwersytetowi w Balamand) oraz Seminarium Duchowne.
Najwikszym problemem Cerkwi jest trwajca od 2013 r. wojna domowa i poszerzanie si terytoriw pseudo islamskiego pastwa ISIS, w wyniku, ktrych dochodzi do licznych przeladowa chrzecijan. Granice Syrii opucio ju kilkaset tysicy wiernych (ok. 150 tys.). Kilka tysicy ponioso mier (wielu mczesk – o porwaniu rodzonego brata Patriarchy Jana ju wspominalimy). Setki chrzecijaskich wity ulegy zniszczeniu bd uszkodzeniu. Pozbawieni zewntrznego wsparcia syryjscy chrzecijanie coraz czciej organizuj oddziay samoobrony by broni swe rodziny i Domy Boe.Tekst i foto: ks.Walery Piotrowski i Micha Korch
o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: