Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Czy twoje bogactwo rzeczywicie wyczerpie si jeli dasz ofiar? Nie tylko nie wyczerpie si, lecz zostan te do niego dodane dobra niebieskie.
w. Jan Zotousty
wito Zanicia Najwitszej Marii Panny
30.08.2016 - W minion niedziel w dniu wita Zanicia Najwitszej Marii Panny po raz pierwszy w swojej rodzimej cerkwi naboestwo wraz z proboszczem odprawia o. Krzysztof Kuderski. W powojennej historii parafii jest on drugim duchownym pochodzcym z Biaowiey.
W sowie skierowanym do modego kapana o. Sergiusz Korch yczy mu wytrwaoci w nieatwej drodze suenia Bogu i ludziom, aby pamita, e od tego czasu jest on te odpowiedzialny za powierzonych mu parafian. Podzikowa te za wszystkie lata przysugiwania i udzielania si w yciu cerkiewnym.
Sowa podzikowania za duchowe wychowanie na rce proboszcza zoy te o. Krzysztof.
Nowy kapan wraz z matuszk przyj yczenia od rady parafialnej i wiernych.
Szczeglne podzikowania skadamy te Paniom, ktre jak zawsze przepiknie udekoroway nasz cerkiew.


o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: