Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Dla ciebie Bg ukorzy Siebie, a ty i dla siebie nie pokorniejesz, lecz wywyszasz si i pysznisz.
w. Makary Wielki
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
06.09.2017 -

„Panie nasz Boe i Stwórco… otwórz serca, umysy i usta sug twoich aby mogli przyj moc Twojego Prawa, pomylnie zdobywa wiedz, przyjmowa potrzebn i dobr nauk na chwa Najwitszego Twego Imienia, na korzy i umocnienie witej Cerkwi…”Modlitwa kocowa z molebna na rozpoczcie roku szkolnego.
W minion niedziel (03.09.2017r.), po wakacyjnej przerwie, o godz. 900 rozpocza si wita Liturgia inaugurujca nowy rok szkolny 2017/2018, podczas której dzieci i modzie uczestniczca w naboestwie przystpia do Sakramentu Eucharystii. wit Liturgi zakoczy molebien’ w intencji uczniów i nauczycieli, aby z pomoc Bo mogli stawi czoa nadchodzcym wyzwaniom i trudom.

Na zakoczenie proboszcz – ks. Sergiusz Korch posugujc si fraz Ewangelii wystpujcej w rycie molebna przed rozpoczciem nauki „Pozwólcie dzieciom przychodzi do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boe” (Mk. 10, 13-16), wyrazi wdziczno przybyym wiernym za uczestnictwo w tym szczególnym naboestwie, a nastpnie pozdrowi wszystkie dzieci, modzie, nauczycieli religii i rodziców z rozpoczynajcym si rokiem szkolnym. yczy uczniom aby w tym roku osignli wiele sukcesów i aby z Bo pomoc, nauka niosa za sob nie tylko wzrost intelektualny ale i przede wszystkim duchowy.

Proboszcz jednoczenie zaprosi wszystkich do wspólnej modlitwy w dniu nastpnym (04.09.2017r.), kiedy to po raz drugi by sprawowany molebien’ przed rozpoczciem roku szkolnego dla wszystkich, którzy nie mogli w nim uczestniczy podczas niedzielnego naboestwa.Pozdrawiamy wszystkich uczniów i yczymy powodzenia w nowym roku szkolnym!

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: