Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Id drog, ktra prowadzi do Boga a t sam drog bdziesz zblia si do mdroci. Droga do Boga jest znana: bogobojne rozmylania, modlitwa, wiara.
w. Filaret metr. moskiewski
w. Aleksandra Newskiego
12.09.2017 -

Dzie dzisiejszy powicony by witemu Aleksandrowi Newskiemu. Mimo niesprzyjajcej pogody, w kaplicy pod wezwaniem w. Aleksandra Newskiego, znajdujcej si na terenie Biaowieskiego Skansenu przy udziale zgromadzonych wiernych, jak co roku odprawiony zosta Akafist do w. Prawowiernego Wielkiego Ksicia Aleksandra Newskiego.

w. Aleksander Newski urodzi si w 1220 r. w Perejesawiu Zaleskim. Ju w modoci by odwany i oddany prawosawiu. w. Szymon z Suzdala udzieli mu bogosawiestwa na sub wojskow w imi Boga.
Gdy mia pitnacie lat, jego ojciec - Jarosaw Wsiewoodowicz mianowa syna ksiciem Nowogrodu i wyjecha do Kijowa. Tymczasem ze wschodu nadcigay ordy tatarskie, na zachodzie coraz wiksze zagroenie stwarzali Krzyacy, pragncy "przechrzci" Ru na wiar rzymskokatolick, a z pnocy zaczli zagraa Szwedzi. Nie baczc na swj mody wiek Aleksander stan na czele wojsk ruskich, ktre w 1240 r. pokonay Szwedw nad rzek New (std przydomek witego). Dwa lata pniej wyzwoli z rk niemieckich Pskw i odnis synne zwycistwo nad Krzyakami na Jeziorze Czudzkim (Pejpus). Nastpnie pokona najedajce Ru wojska litewskie. Bdc doskonaym dyplomat, ochraniajc ziemie ruskie przed spustoszeniem, jednoczenie zawiera z Tatarami okresowe porozumienia. Zaoy te w ordzie diecezj Ruskiej Cerkwi Prawosawnej.
W 1250 r. Aleksander przyj tytu wielkiego ksicia wodzimierskiego. Wierny prawosawiu zdecydowanie odrzuci namowy papiea Rzymu Innocentego IV do przyjcia rzymskiego katolicyzmu.
W 1263 r. ksi, bdc po raz czwarty w ordzie, zachorowa. Przeczuwajc mier zoy luby zakonne i przyj imi Aleksy. Zmar 23 listopada 1263 r. Jego ciao przewieziono do Wodzimierza, a w 1724 r. do awry Aleksandra Newskiego w Petersburgu, gdzie znajduje si do dnia dzisiejszego. Zosta kanonizowany przez Rosyjsk Cerkiew Prawosawn w 1547 r.
Cerkiew prawosawna uznaje w. Aleksandra Newskiego za obroc od wroga zewntrznego (szczeglnie innowiercw) oraz wojen i walk wewntrznych. Cieszy si powszechnym kultem, szczeglnie w Rosji i sowiaskim obszarze kulturowym.

wity przedstawiany jest w dwojaki sposb: jako mnich w szatach wielkiej schimy oraz jako ksi-rycerz. W pierwszym wyobraeniu w doni trzyma zwj, ktry czciej jest zwinity, a niekiedy rozwinity. W drugim przypadku na gowie ma czap ksic, w prawej rce krzy, a w lewej miecz opuszczony ostrzem do dou. Niekiedy szaty ksice zastpuje zbroja.

Imi Aleksander skada si z dwch greckich wyrazw: alekso - "broni si; wspomagam" oraz andros - "czowiek, mczyzna" i oznacza "obroca ludzi, troszczcy si o mw" lub "odpierajcy wrogw".ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: