Czwartek
15.11 / 02.11.2018
photo
Sodycz grzechu jest krtka, lecz po niej nastpuje wieczna mier.
w. Tichon Zadoski
KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ
19.11.2017 - 16 listopada 2017r., po raz XIII z bogosawiestwa Jego Eminencji Wielce Bogosawionego Sawy, Prawosawnego Metropolity Warszawskiego i caej Polski, w ramach spotka z poezj i proz w jzyku mniejszoci narodowych „Poezja rde”, w Hajnowskim Domu Kultury odby si Konkurs Recytatorski Prawosawnej Poezji Religijnej.
Konkurs zosta zorganizowany przez doradc metodycznego dr Lill Busowsk przy wsppracy z parafi witej Trjcy w Hajnwce, Bractwem Modziey Prawosawnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.
W tym roku do Konkursu Recytatorskiego Prawosawnej Poezji Religijnej przystpio 150 uczniw szk powiatu hajnowskiego (Hajnwki, Biaowiey, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokornina, Dubin, Narwi, Czy) z Warszawy oraz z Biaorusi. Przesuchania konkursowe przebiegay w 6 kategoriach: przedszkoli, klas I-III i klas IV-VII szk podstawowych, szk specjalnych, szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem ks. mitrata mgr Michaa Niegierewicza, w kadej kategorii przyznao poszczeglne miejsca oraz wyrnienia.
Szczeglne gratulacje skadamy uczniom Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Biaowiey, przygotowanych przez ks. Walerego Piotrowskiego, ktrzy zajli bardzo wysokie miejsca i uznanie jury.
Maria Woosik - I miejsce,
Kristina Rachalevich - I miejsce,
Maria Marczuk - II miejsce,
Marta Chilecka - wyrnienie.
Nagrodzeni i wyrnieni uczniowie wystpi i zostan uhonorowani pamitkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosawie w poetyckim sowie”, ktry odbdzie si 24 listopada 2017r., w Hajnowskim Domu Kultury. Pocztek o godzinie 16.00.
rdo:orthodox.pl
o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: