Wprowadzenie do wityni Najwitszej Marii Panny
05.12.2017 -

„Dzisiaj dana zostaa zapowied i znak Boego upodobania ku ludziom i ich zbawienia…”
Wprowadzenie do wityni Przenajwitszej Bogurodzicy to jedno z dwunastu wielkich wit. Obchodzone jest 21 listopada wg. nowego stylu lub 4 grudnia wg starego. Ustanowione zostao na pamitk wprowadzenia (lub ofiarowania) trzyletniej Marii do wityni Jerozolimskiej przez jej rodziców, Joachima i Ann, którzy powicili j Bogu i wypenili dan obietnic.

W niedziel 03.12.2017r. w naszej parafii odbyo si naboestwo caonocnego czuwania (cs. wsienoszcznoje bdienije), które rozpoczo wito Wprowadzenia do wityni Najwitszej Marii Panny.

Nastpnego dnia, tj. 4 grudnia br. – w sam dzie wita odprawiona zostaa Boska Liturgia. witeczn homili wygosi ks. Sergiusz Korch. Przybliy on histori i znaczenie wita dla prawosawnego chrzecijanina.

Istota wita wyraona jest w troparionie i kondakionie:

Troparion: Dzisiaj dana zostaa zapowied i znak Boego upodobania ku ludziom i ich zbawienia. W Boej wityni uroczycie zjawia si Dziewica i wszystkim ju teraz gosi Chrystusa. I my dononie zawoajmy: Raduj si, wypenienie Opatrznoci Stwórcy!

Kondakion: Przeczysta witynia Zbawcy, najcenniejszy paac i Dziewica, wita skarbnica chway Boej dzisiaj wchodzi do Domu Boego, wiodc ze sob ask Boego Ducha. Sawi J anioowie Boy: Oto jest niebieska arka.

Ponadto proboszcz parafii zaprosi wszystkich na próby przygotowujce do  koldowania podczas zbliajcego si wita Narodzenia Chrystusa. Próby bd odbyway si w kady pitek o godzinie 1700 w domu parafialnym (wejcie od strony Cerkwi w. Mikoaja)


.
ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: