WALNE ZGROMADZENIE BRACTWA
07.12.2017 -

W dniu 2 grudnia 2017r., z bogosawiestwa Jego Eminencji Wielce Bogosawionego Sawy, Prawosawnego Metropolity Warszawskiego i caej Polski, odbyo si Walne Zgromadzenie Bractwa Modziey Prawosawnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczto w. Liturgi sprawowan przez Jego Ekscelencj Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego w cerkwi Zmartwychwstania Paskiego. Po w. Liturgii, w wityni, do modziey zwróci si Dziakan Siemiatycki, ks. mitrat Andrzej Jakimiuk, który podkreli, e zgodnie z nakazem ewangelicznym modzie powinna i i gosi dobr nowin o Jezusie Chrystusie.

Zebranie delegatów z poszczególnych kó Bractwa odbyo si w sali parafialnej w/w parafii. W spotkaniu jako gocie uczestniczyli biskup Warsonofiusz oraz Dziekan Siemiatycki. Gospodarzem spotkania by proboszcz parafii Zmartwychwstania Paskiego w Siemiatyczach ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, z którego gocinnoci korzystaa modzie i ich opiekunowie duchowi.

Rozpoczynajc obrady gos zabra biskup Warsonofiusz, który podzikowa modziey za aktywn prac dla dobra Cerkwi prawosawnej w Polsce, a w szczególnoci w Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Wadyka zwróci równie uwag na niebezpieczestwa czyhajce na modych ludzi, którzy czerpi informacj o wiecie z dzisiejszych mediów, a te jak podkreli Wadyka zazwyczaj faszuj rzeczywisto i wprowadzaj zamt w yciu modego czowieka. Hierarcha opowiedzia o obecnej sytuacji religijnej w Austrii i Europie Zachodniej podkrelajc, e cywilizacja ta dosza do krytycznego punktu w swoich dziejach, nie majc nic do zaoferowania. Dlatego te modzie naley wszelkimi sposobami przycign do Cerkwi. Hierarcha stwierdzi, e po za Cerkwi nie ma ycia. Wycznie w Cerkwi odnajdziemy jego sens, a take gwarancj ycia wiecznego. Biskup Warsonofiusz zauway równie potrzeb nawizania staej wspópracy z modzie na Biaorusi.

o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: