Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Jacy jestemy wobec bliniego, taki Bg bdzie wobec nas.
w. Jan Zotousty
Rekolekcje duchowiestwa dekanatu hajnowskiego
15.12.2017 -

W dniach 14 – 15 grudnia br. z bogosawiestwa Jago Eminencji Wielce Bogosawionego Sawy Metropolity Warszawskiego i caej Polski, w Parafii Prawosawnej p/w w. Mikoaja w Biaowiey, odbyy si rekolekcje wraz z konferencj duchowiestwa Dekanatu Hajnowskiego Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Byy to wyjtkowe dni dla biaowieskiej wspólnoty nie tylko ze wzgldu na ich charakter ale równie z uwagi na pierwsz wizyt w parafii, biskupa hajnowskiego Pawa.

W czwartek (14 grudnia) o godzinie 1600 duchowni przystpili do spowiedzi któr rozpocz modlitw ks. Mikoaj Szebelan – proboszcz parafii p/w w. Jerzego w Siemianówce.

W pitek (15 grudnia) odbya si uroczysta wita Liturgia, której przewodniczy Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Pawe, biskup hajnowski, w asycie obecnego duchowiestwa. Okolicznociowe kazanie wygosi ks. Krzysztof Kuderski z parafii p/w Narodzenia w. Jana Chrzciciela w Hajnówce. W swoim sowie przybliy wiernym istot postu, który przyblia nas do Boga oraz modlitwy, która jest naszym codziennym „spotkaniem” z Chrystusem, dlatego powinna nam towarzyszy nie tylko podczas postu ale równie w kadym dniu naszego ycia. W trakcie naboestwa do sakramentu spowiedzi i Eucharystii przystpia liczna grupa dzieci i modziey ze wzgldu na poczone rekolekcje duchowiestwa z rekolekcjami wiernych. Na zakoczenie uroczystej witej Liturgii do wszystkich zebranych zwróci si biskup Pawe, który podkreli wano postu przygotowujcego nas nie tylko cielenie ale równie duchowo do wita Narodzenia Chrystusa. Nastpnie proboszcz parafii p/w w. Mikoaja w Biaowiey – ks. Sergiusz Korch, podzikowa biskupowi za pierwsz wizyt w parafii, wspóln modlitw oraz za bogosawiestwo i sowa pokrzepienia w duchowym wzrocie w trakcie postu. Pozdrowi równie wszystkich uczestników naboestwa z przystpieniem do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Po naboestwie duchowni wraz z biskupem udali si na dekanaln konferencj w trakcie której omówiono biece sprawy dekanatu. Po zakoczeniu obrad Jego Ekscelencja biskup Pawe jeszcze raz zwróci si do zebranego duchowiestwa yczc bogosawionych i radosnych zbliajcych si wit Narodzenia Chrystusa oraz podzikowa wszystkim za czynny udzia podczas tegorocznych rekolekcji.


Link do caej galerii zdj poniej:
https://photos.app.goo.gl/HmqvN1xmwrvgitn03


ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: