Poniedziaek
22.10 / 09.10.2018
photo
Jeliby nie byo kuszcego i gnbicego nas diaba, wwczas jawnym nie staoby si, kto jest gorliwy, a kto niepoprawny i leniwy.
w. Nil Synajski
witego Mikoaja Cudotwrcy 18 - 19.12.2017r.
19.12.2017 -

„Wszystko mog w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie” (Flp 4, 13).

w. Mikoaj y nie tylko dla siebie, ale i dla ludzi, a przez to równie dla Boga. By z chorymi i pokrzywdzonymi, jak równie z tymi kto pacze i cierpi.
w. Mikoaj urodzi si okoo 270 r. w miecie Patra w Azji Mniejszej. By jedynym dzieckiem zamonych rodziców, wyproszonym ich gorcymi modlitwami. Od modzieczych lat okazywa szczególne skonnoci do cnotliwych czynów. Gdy dostrzeg to jego wuj, biskup miasta Patra, wywici go na prezbitra. Po mierci rodziców cay odziedziczony po nich pokany majtek Mikoaj rozda biednym.

Mianowany w okresie póniejszym biskupem Miry (obecnie Demre) Licyjskiej (od miasta Miry w Licji) wity nieustannie troszczy si o dobro swych wiernych. Syn przy tym z agodnoci, pokory i szczodroci. Jednoczenie wiele wycierpia z powodu przeladowa. Za panowania cesarza Dioklecjana wtrcono go nawet do wizienia. Zosta uwolniony dopiero w 313 r. na mocy edyktu mediolaskiego.

Tradycja zachowaa opowie o tym, jak na I Soborze Powszechnym w Nicei w 325 r., nie mogc znie blunierczych sów Ariusza, w. Mikoaj uderzy go w twarz, za co zosta pozbawiony oznaki godnoci biskupiej - omoforionu i wtrcony do wizienia. Jednak niedugo potem wielu z ojców Soboru miao sen, w którym Chrystus podawa w. Mikoajowi Ewangeli, a Bogurodzica zakadaa na niego omoforion. Po takim znaku witego uwolniono i przywrócono do uprzedniej godnoci.

w. Mikoaj zmar w gbokiej staroci okoo 345 r. Jego ciao, które zaczo wydziela lecznicz mirr, pochowano w Mirze Licyjskiej. W 1087 r. przeniesiono je do woskiego miasta Bari, gdzie znajduje si do dnia dzisiejszego w specjalnie zbudowanym ku jego czci Soborze. Pomimo niewielu wiadomoci na temat ycia witego, jego posta jest jedn z najbardziej barwnych w hagiografii.

W dniach 18 – 19 grudnia br. obchodzilimy wito w. Mikoaja Cudotwórcy. Biorc pod uwag fakt, i wity Mikoaj Cudotwórca jest patronem naszej cerkwi, odbyy si w niej witeczne naboestwa.

W poniedziaek (18 grudnia) o godzinie 1700 sprawowane byo naboestwo caonocnego czuwania (cs. Wsienoszcznoje bdienije), w trakcie którego pobogosawiono chleby, pszenic, wino i olej, a nastpnie w dalszej czci naboestwa wierni przystpili do pomazania olejem jednoczenie kaniajc si ikonie w. Mikoaja, która wczeniej zostaa uroczycie wyniesiona na rodek cerkwi przez duchownych.

We wtorek (19 grudnia) o godzinie 900 rozpocza si witeczna wita Liturgia, któr sprawowa proboszcz parafii – ks. Sergiusz Korch. W swoim sowie skierowanym do wiernych, pokrótce przedstawi ycie witego. Zaznaczy równie fakt jego uczestnictwa w I Soborze Powszechnym w Nicei (325 r.) gdzie ustanowiono Symbol Wiary. W dalszej czci kazania, ks. Sergiusz powica wielokrotnie uwag na to, jak wana jest wiara w naszym yciu, ile nam daje i ile moe nam jeszcze da - na przykadzie wiary w. Mikoaja. Koczc swoj homili proboszcz parafii pozdrowi wszystkich ze witem, jak te zoy yczenia osobom noszcym imi w. Mikoaja.Swiatitielu Otcze Nikoaje moli Boga o nas.
Link do caej galerii zdj poniej:https://photos.app.goo.gl/SjhKelPh8bVYyY6g1

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: