Sobota
23.02 / 10.02.2019
photo
Rozum marzcy o swej mdroci jest chmur pozbawion wody, targan wiatrami prnoci i pychy.
abba Falaseusz
Obrzezanie Paskie i w. Bazylego Wielkiego 14.01.2018r.
14.01.2018 -

W dniu dzisiejszym w naszej cerkwi o godz. 900 sprawowana bya wita Liturgia wg. rytu w. Bazylego Wielkiego w zwizku z dniem jego pamici oraz wita Obrzezania Paskiego. witej Liturgii przewodniczy proboszcz parafii ks. Sergiusz Korch w asycie ks. Piotra Trochimczuka.
 
Ze sowem do wiernych zwróci si ks. Piotr Trochimczuk, który podkreli istot obrzezania Chrystusa Który je przyj, aby da ludziom przykad, jak wiernie przestrzega tego, co ustanowione przez Boga, i aby póniej nikt nie zwtpi w to, e prawdziwie by On czowiekiem, nie za posiadaczem ciaa faszywego. W Nowym Testamencie obrzd obrzezania ustpi miejsce sakramentowi Chrztu. wito Obrzezania Paskiego przypomina ma chrzecijanom, e przystpili w Nowe Przymierze z Bogiem, stanowic jedno z Tym, który jest Gow wszelkiej Zwierzchnoci i Wadzy.

Dzisiaj Cerkiew wspomina take pami w. Bazylego Wielkiego Biskupa Cezarei Kapadockiej. Jest on jednym z Ojców Cerkwi, posiada przydomek Wielki, gdy wedug wielu by najwikszym krzewicielem bogoczowieczestwa Jezusa Chrystusa, obroc prawidowej nauki dogmatycznej i protagonist w walce z herezj ariask w IV w.

Po naboestwie sprawowany by noworoczny molebien’ za zdrowie wiernych.
Link do caej galerii zdj poniej:https://photos.app.goo.gl/KutLbobdRX3DM37f1

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: