Pitek
18.01 / 05.01.2019
photo
Pomyl czy lepiej by tym, ktry obrazi czy te obraonym przez kogo? Bez wtpienia - lepiej by niewinnym ni winnym.
w. Filaret metr. moskiewski
Chrzest Paski (18-19.01.2018r.)
22.01.2018 -

Troparion:


"Gdy chrzcie si, Panie, w wodach Jordanu, objawia si Trójca najgodniejsza pokonu. Rodzica bowiem gos da o Tobie wiadectwo, nazywajc Ciebie umiowanym Synem, Duch za wpostaci gobicy wiadczy o prawdziwoci sowa Ojca. Objawie si, Chryste Boe, i wiat owiecie, chwaa Tobie."


Chrzest Paski to jedno z 12 wielkich, wit obchodzonych 19 (6) stycznia w cerkwi. W tym dniu do Jana Chrzciciela, który chrzci w Jordanie na odpuszczenie grzechów, przyszed Jezus Chrystus. Jan, który od dziecistwa zna niezwyk wito Jego ycia, chcia powstrzyma Go, mówic: „To ja powinienem prosi Ci o chrzest, a Ty przychodzisz do mnie”. Ale Jezus powiedzia do niego: „Teraz nie czas mówi o tym, powinnimy wypeni to, do czego zostalimy powoani”. Wówczas Jezus zanurzy si, po czym  wyszed z wody i modli si. W tym momencie Jan widzia, jak otwary si niebiosa i Duch Boy w postaci biaego gobia zstpi na Jezusa i wówczas usysza gos: „Oto jest Syn Mój umiowany, w Którym mam upodobanie”. Tak zostay ukazane wszystkie trzy postaci Przenajwitszej Trójcy, dlatego wito to nazywane jest te witem Epifanii lub witem wiatoci, Bóg jest bowiem wiatoci, i ukaza si, by owieci tkwicych w ciemnoci i w cieniu mierci.Dzie poprzedzajcy wito Chrztu Paskiego (18 stycznia) jest uroczycie obchodzony. Zgodnie z tradycj, w tym dniu w wielu domach spoywa si wigili podobn tej, która spoywana jest przed witem Narodzenia Chrystusa. Wieczór ten nazywany jest Soczelnikiem. Zwizane jest to z tym i w staroytnoci wito to byo poczone ze witem Narodzenia Chrystusa poniewa posiaday one wspólny sens. Bóg – Jezus Chrystusa objawia si ludziom, poprzez swoje narodziny jako czowiek, podczas chrztu w Jordanie, Bóg objawia si we wszystkich trzech osobach witej Trójcy. W naboestwach wit Narodzenia Chrystusa oraz Chrztu Paskiego po dzie dzisiejszy zauwaa si blisk ich relacj oraz identyczny ukad liturgiczny.W naszej parafii w wigili wita (18.01) rano o godz. 800 dokonano Wielkiego powicenia wody, za wieczorem, o godzinie 1700 sprawowane byo naboestwo caonocnego czuwania zoone z takich samych elementów jak naboestwo wita Narodzenia Chrystusa: wielkiego powieczerza, litii oraz jutrzni, któremu przewodniczy ks. Sergiusz Korch w asycie ks. Piotra Trochimczuka.
W sam dzie wita (19.01) w. Liturgi sprawowa ks. Sergiusz Korch. W kocu naboestwa odby si uroczysty Krestny Chod w kierunku plebani parafialnej, gdzie znajdoway si naczynia z wod. Wielkiego powicenia wody dokonali ks. Sergiusz Korch wraz z ks. Piotrem Trochimczukiem. Po powrocie do wityni ze sowem do wiernych zwróci si proboszcz parafii. W swoim pouczeniu przybliy pokrótce histori wita, wskaza zalenoci midzy dwoma postaciami: w. Janem Chrzcicielem, a Chrystusem. Jednak przede wszystkim uwiadomi wiernym, ogromne znaczenie wody w naszym yciu, która jest owicana w dniu wita Chrztu Paskiego. Koczc swoje pouczenie proboszcz pozdrowi wszystkich ze witem i yczy aby wicona woda wspomagaa w oczyszczaniu ciaa i duszy.Link do caej galerii zdj poniej:


https://photos.app.goo.gl/7JYiZgIn8lDXgv5z2


ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: