Poniedziaek
17.12 / 04.12.2018
photo
Zbawienie polega nie tylko na tym, aby nie czyni za lecz rwnie na tym, aby samemu mnie znosi to co ze.
w. Jan Zotousty
Spotkanie Paskie (14-15.02.2018r.)
15.02.2018 -

Bd pozdrowiona Bogurodzico Panno, pena aski, albowiem z Ciebie zabyso Soce Prawdy - Chrystus Bóg nasz, by owieci tych, którzy przebywaj w ciemnoci. Ciesz si i ty starcze sprawiedliwy, który przyje w swoje objcia Wybawiciela naszych dusz, obdarowujcego nas zmartwychwstaniem.

W dniu dzisiejszym (15.02.2018r.) prawosawni obchodz wito Spotkania Paskiego, które wspomina wprowadzenie Jezusa Chrystusa do wityni po 40 dniach od narodzenia.

W wigili wita (14.02.2018r.) w naszej parafii odbyo si naboestwo caonocnego czuwania o godzinie 1700, w trakcie którego zostay powicone wiece. Zgodnie z tradycj w wito Spotkania Paskiego dokonuje si powicenia wiec gromnicznych, które z wiar i ufnoci w pomoc Bo ochraniaj domy od wszelkich nieszcz. Powicone w cerkwi przechowywane s w domach wiernych.

W sam dzie wita (15.02.2018r.) wit Liturgi o godzinie 900 celebrowa proboszcz parafii – ks. Sergiusz Korch. W swoim pouczeniu skierowanym do wiernych ks. Sergiusz, w pierwszej kolejnoci przedstawi histori wita oraz posta w. Symeona. Nastpnie pokrótce wyjani znaczenie modlitwy „Nynie otpuszczajeszy” (Teraz puszczasz sug Swego, Panie), oraz symbolik wicenia wiec w dniu wita, które to towarzysz kademu czowiekowi przez caego jego ycie, od narodzin a do mierci. Koczc homili proboszcz podzikowa wszystkim zebranym wiernym za wspóln modlitw.


Radujsia, Bagodatnaja, Bogorodice Diewo, iz Tiebie bo wozsija Soce prawdy, Chrystos Boh nasz, proswieszczajaj suszczyja wo tmie. Wiesielisia i ty, starcze prawiednyj, pryjemyj wo objatija Swoboditiela dusz naszych, darujuszczaho nam woskresienije.ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: