Sobota
23.02 / 10.02.2019
photo
Nie dokonasz dziea zbawienia bez Chrystusa, a Chrystus nie dokona jego bez ciebie.
w. Filaret metr. moskiewski
Poar plebanii parafii rzymskokatolickiej w Biaowiey
04.03.2018 -

Dnia 28 lutego 2018 r. w nocy doszo do poaru budynku plebanii parafii rzymskokatolickiej w. Teresy w Biaowiey. Proboszczowi udao si uciec z poncego budynku o wasnych siach. Jednak dom parafialny znacznie ucierpia, a straty oszacowano na ok. 200 tys. z.

Bez wzgldu na wielokulturowo i wieloreligijno mieszkaców Biaowiey wszyscy yjemy razem. Dlatego w myl sów z pierwszego listu w. Jana „Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga. Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bóg jest mioci. W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki Niemu. W tym przejawia si mio, e nie my umiowalimy Boga, ale e On sam nas umiowa i posa Syna swojego jako ofiar przebagaln za nasze grzechy. Umiowani, jeli Bóg tak nas umiowa, to i my winnimy si wzajemnie miowa. Nikt nigdy Boga nie oglda. Jeeli miujemy si wzajemnie, Bóg trwa w nas i mio ku Niemu jest w nas doskonaa…” (1 Jana, 4:7-19) nasza parafia, z inicjatywy przedoonej przez proboszcza ks. Sergiusza Korcha, postanowia wesprze parafi rzymskokatolick z któr cz nas wieloletnie przyjazne stosunki.Pomimo niewielkiej iloci wiernych obecnych na dzisiejszym naboestwie (tj. 4.03.2018r. – II niedziela Wielkiego Postu), zebrano kwot w wysokoci 1000 z, któr niezwocznie przekaemy parafii w. Teresy w Biaowiey. Ks. Sergiusz w imieniu wasnym, a przede wszystkim w imieniu ks. Bogdana Popawskiego (parafia rzymskokatolicka w. Teresy w Biaowiey) dzikuje z caego serca wszystkim którzy przyczyli si do tego wspólnego dziea.

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: