Czwartek
25.04 / 12.04.2019
photo
Tak jak dla ognia waciwym jest ogrzewanie, dla wody zraszanie, a dla wiecy owiecanie, tak te dla ywej wiary waciwym jest uzewntrznianie w dobrych uczynkach.
w. Tichon Zadoski
Zmartwychwstanie Chrystusa - Pascha (8.04.2018r.)
12.04.2018 -

Wród wit ku czci Chrystusa, wito Paschy zajmuje centralne miejsce, dlatego wszystkie naboestwa i cerkiewne obrzdy tego wita s  uroczyste i przeniknite uczuciem radoci na cze Zmartwychwstaego Chrystusa.

W naszej parafii w sobot w nocy o godz. 23.30 rozpoczy si naboestwa Paschalne, a dokadnie o godz. 24.00 wszyscy ludzie wyszli przed wityni na witeczny krestny chod (witeczn procesj) na czele z duchowiestwem. Po wejciu do przedsionka wityni kler parafii jako pierwszy wygosi sowa „Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert popraw i suszczym wo grobiech ywot darowaw” („Chrystus powsta z martwych, mierci podepta mier, i bdcym w grobach ycie da”). Po wejciu do rodka wityni rozpocza si witeczna jutrznia przepeniona radoci Zmartwychwstaego Chrystusa.

Po jutrzni od razu sprawowane s godziny kanoniczne i wita Liturgia, przy otwartych Królewskich Wrotach, które s otwarte od pocztku jutrzni i nie s zamykane przez cay tydzie Paschalny na znak tego, e Jezus Chrystus na zawsze otworzy nam wrota Królestwa Niebieskiego.  Po Ewangelii, proboszcz parafii odczyta List Paschalny w. Soboru Biskupów naszej Cerkwi.

Po modlitwie czytanej za ambon, ks. Sergiusz Korch  dokona powicenia artosa – paschalnego chleba, który przypominana wszystkim o niewidzialnej obecnoci wród nas Zmartwychwstaego Chrystusa, dlatego w czasie Paschalnego Tygodnia znajduje si on przed carskimi wrotami, a w czasie uroczystych procesji (krestyj chod), jest noszony wokó cerkwi. W Niedziel Antypaschy (Niedziela o Tomaszu)  Artos jest rozdawany wiernym, którzy spoywaj go dla pokrzepienia si duchowych i cielesnych.

Na zakoczenie naboestwa proboszcz - ks. Sergiusz Korch zwróci si w kilku sowach do zebranych wiernych, gdzie podkreli istot wita Paschy oraz wano zstpujcego Bogosawionego Ognia na Grobie Zbawiciela w Jerozolimie. Koczc swoj homili, proboszcz yczy wszystkim zdrowych, a take spdzonych w duchowym spokoju wit Zmartwychwstania Chrystusa.

ks. Piotr Trochimczuk

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: