Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Jeli pokora wywysza czowieka prostego i nieuczonego, to rozwa jakiej chway przysporzy dla wielkich i cieszcych si szacunkiem.
w. Izaak Syryjczyk
BIAOWIESKA PIELGRZYMKA DO POCZAJOWA
06.05.2018 - Z bogosawiestwa Jego Eminencji Wielce Bogosawionego Sawy Metropolity Warszawskiego i caej Polski w dniach 30 IV – 02 V 2018 r. odbya si autokarowa pielgrzymka do Poczajowa, ktr opiek duchow otoczy o. Walery Piotrowski.
Pierwszego dnia odwiedzilimy klasztor w Grudku i dziki uprzejmoci sistr zjedlimy posiek, usyszelimy histori monasteru oraz wysuchalimy specjalnie przygotowanego na t okazj koncertu. Pod wieczr dotarlimy do awry Poczajowskiej i po zakwaterowaniu w monasterskim hotelu udalimy si na wieczorne naboestwo.
Kolejnego dnia po Boskiej Liturgii i przystpieniu do Sakramentu Eucharystii wszyscy przyoyli si do Poczajewskiej Ikony Bogurodzicy, ladu stopy Matki Boej odbitej w skale, pokonili si witym Hiobowi i Amfiochiuszowi, a take weszli do pieczary w. Hioba. Nastpnie seminarzysta Mikoaj - nasz przewodnik - oprowadzi nas po witych miejscach awry. Tego samego dnia odwiedzilimy te skit w. Ducha oraz klasztorny cmentarz, gdzie wczeniej spoczyway relikwie w. Amfiochiusza.
Nastpnego dnia po porannym naboestwie i niadaniu wyruszylimy w drog powrotn przez wie Onyszkowcy, gdzie znajduje si Istocznik w. Anny.
Z wiar i modlitw wierni zanurzyli si w cudownym rdeku.
Do domw wrcilimy peni wrae i si duchowych.


o. Walery Piotrowski

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: