Pitek
18.08 / 05.08.2017
photo
Gdy modlimy si, a Bg zwleka z usyszeniem nas, to czyni to dla naszego poytku, aby nauczy nas cierpliwoci. Dlatego te nie naley traci ducha mwic, e modlilimy si, ale nie zostalimy usyszani. Bg wie co jest z korzyci dla czowieka.
w. Warsonofiusz Wielki
III biaowieska pielgrzymka na w. Gr Grabarke- Fotoreporta
19.08.2006 - Po 4 dniach marszu, 17 sierpnia na w. Góre Grabark szczliwie dotraa III biaowieska pielgrzymka. W imieniu wszystkich biaowieskich ptników chcielbymy gorco podziekowa mieszkacom wsi Topio, Wiluki, Opaka Dua, Wólka Terechowska, Stawiszcze, Poowce, Zubacze, Klukowicze, Litwinowicze, Telatycze, Werpol za yczliwe i ciepe przyjcie. Wyrazy wdzicznoci kierujemy równie do proboszczów parafii, na których terenie znajduj si ww. miejscowoci. Wci pozostajemy pod wielkim wraeniem Waszej gocinnoci i przychylnoci. Spasi Hospodi!

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z III biaowieskiej pielgrzymki na w. Gór Grabark.
ks.Sergiusz Korch

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: