Czwartek
19.09 / 06.09.2019
photo
Najpierw oddawaj chwa Bogu, a dopiero potem troszcz si o pozostae rzeczy.
w. Jan Zotousty
Smak carskich czasw
20.08.2006 - Oprócz fragmentów bramy paacu carskiego w Biaowiey, po carze Mikoaju II do niedawna zachowaa si tylko pami nielicznych mieszkaców okolic. Pomys na odnowienie ladów bytnoci dawnego wadcy Rosji na Podlasiu narodzi si przed trzema laty. Jego realizacja nastpia bardzo szybko. 

W lutym 2005 roku w Biaowiey powstaa stylowa restauracja Carska, w której specyficzny nastrój wntrz wywouj liczne portrety i pamitki po carskiej rodzinie. Przy dwikach rosyjskiej muzyki mona tu skosztowa specjaów wschodniej kuchni. 

Miejsce, które wybrano na otwarcie restauracji jest szczególne, gdy w 1903 roku zbudowano tu stacj kolejow suc carowi Mikoajowi II. Upodoba on sobie na tyle Puszcz Biaowiesk, e oprócz doprowadzenia kolei do Biaowiey, zbudowa równie rezydencj, myny, szko oraz wiele innych uytecznych obiektów.  Na pomys zagospodarowania opuszczonej i niszczejcej od lat stacji Biaowiea Towarowa wpado dwóch przyjació Micha Drynkowski i Micha Olszewski.

- Kiedy przyjechaam tu pierwszy raz, zauroczyo mnie to miejsce – mówi Micha Drynkowski z Warszawy – Pokaza mi je kolega Micha Olszewski, który spdzi dziecistwo w Domu Dziecka w Biaowiey – Postanowilimy wspólnie kupi star stacyjk i ju po trzech miesicach bya nasza. O pocztku mielimy zamiar urzdzenia w niej restauracji, która upamitniaaby pobyty cara w Biaowiey. Uwaam, e ta miejscowo wiele jemu zawdzicza. Warto o tym pamita. Gdyby nie on, nie byoby tego miejsca. 

Remont zniszczonych pomieszcze trwa blisko 10 miesicy i kolejne 10 miesicy trwao pozyskiwanie starych zabytkowych sprztów pasujcych do epoki cara. Czsto byy to meble kupowane na jarmarkach staroci w caej Europie. Wikszo z nich jest oryginaami z pocztku XX wieku, kiedy powstawa budynek stacyjki. Pomieszczenia ozdabiaj stare stylowe yrandole oraz wiele bibelotów i pamitek z dawnych czasów.

- Odtworzenie klimatu carskiej Biaowiey nie byo atwe – mówi Micha Drynkowski – Nie mielimy adnych róde ani fotografii obrazujcych dawny dworzec. Jedynie korzystalimy z ustnych przekazów mieszkaca Biaowiey, który przez wiele lat tu pracowa i mieszka blisko dworca. Sposób urzdzania podpowiadaa nam intuicja. Staralimy si zachowa wszystko, co byo moliwe. Nie zmienialimy architektury budynku ani podziau na sale. Stolarka jest równie w wikszoci oryginalna lub wiernie odtworzona. Zasony, obrazy i inne detale zamkny cao przedsiwzicia stwarzajc atmosfer, o jak nam chodzio. Naszym zamiarem byo urzdzenie pomieszcze w stylu „bogatego mieszczanina” z pocztków XX wieku.  Restauracja mieci si w kilku pomieszczeniach, które niegdy suyy jako poczekalnia dla podrónych oraz sypialnia, kuchenka i jadalnia obsugi kolei. Urzdzono w nich sal gówn, myliwsk, portretow i najmniejsz dla „zakochanych”. Gocie mog skosztowa tu midzy innymi rosyjskich pielemieni, zupy ucha i soljanki. W stulecie istnienia budynek dworca doczeka si swojej drugiej odsony, niejednokrotnie zachwycajc architektur i niepowtarzalnym klimatem.

- Nie narzekamy na brak goci – twierdzi Micha Drynkowski – Ich uznanie mobilizuje nas do realizowania kolejnych pomysów. Otrzymalimy w zeszym roku nagrod w konkursie pod patronatem prezydenta. Typowa nas do niej wojewódzki konserwator zabytków. Minister Kultury uhonorowa nasz restauracj tytuem „Zabytek zadbany”, jako trzeci taki na Podlasiu. Chcielibymy zagospodarowa poblisk star wie cinie na luksusowe apartamenty, a na torach obok dworca stworzy hotel w zabytkowych wagonach.  Ilo pracy, która jest do zrobienia, a przede wszystkim urok tego miejsca, sprawio, e z ca rodzin przeprowadziem si tu na stae i nie zamierzam wraca do Warszawy. Mój wspólnik czsto ze wzruszeniem mówi, e nie spodziewa si bdc dzieckiem, e kupi kiedy to miejsce i stacyjk. Warto mie marzenia.

za: www.hajnowka.pl

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: