Czwartek
25.04 / 12.04.2019
photo
Zo w aden sposb za nie niszczy. Dlatego te, jeli kto uczyni ci zo, ty czy mu dobro, aby dobroci zniszczy zo.
abba Pimen
wito Pracownika Lasu w Parku Narodowym "Bieowieskaja Puszcza" w Kamieniukach (Biaoru)
22.09.2006 - Dnia 17 wrzenia 2006 r. Park Narodowy "Bieowieskaja Puszcza", nasi ssiedzi z Biaoruskiej czci Puszczy Biaowieskiej, obchodzili uroczycie "wito pracownika lasu". Jest to dzie obchodzony przez ca zaog Parku ( ok. 1400 osób ) w gronie przyjació i rodzin. Dyrekcja i sponsorzy nagrodzili szczególnie wyróniajcych si przodowników pracy. Dokonano równie podsumowania osigni w biecym roku oraz zaprezentowano plany na przyszo. O podniosoci obchodzonego wita i szacunku dla codziennego trudu ludzi zwizanych z Puszcz, wiadczy równie liczny udzia przybyych goci. Obecni byli przedstawiciele wadz samorzdowych Biaorusi wszystkich szczebli, przedstawiciele ministerstwa lenictwa, rodowiska, wadz wojskowych, ochrony pogranicza oraz rodowisk naukowych.

Nie zabrako równie delegacji z Rosji oraz Polski. W naszej delegacji uczestniczyli: Józef Popiel - Dyrektor BPN, Wodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski oraz Jarosaw Sawicki - Leniczy w BPN.

Na pocztku imprezy zarówno gospodarze i zaproszeni goci wygosili okolicznociowe przemówienia. Dyrektor BPN zoy naszym ssiadom yczenia sukcesów w ochronie przyrody i postpów we wspópracy transgranicznej obu Parków. Na pamitk tego wita wrczy na rce dyrektora PN "Bieowieskaja Puszcza" Nikoaja N. Bambizy, obraz z krajobrazem Puszczy.

Po czci oficjalnej rozpocza si biesiada, podczas której przy akompaniamencie zespoów ludowych wystpoway zespoy taneczne. Przy piknej pogodzie na puszczaskiej polanie prawie caa zaoga ucztowaa i bawia si do samego wieczora, cieszc si z obchodzonego wita. Wród wystpujcych artystów na uwag zasugiwa Witalij Aksjonow, dobrze znany nam bard ludowy z wystpów podczas niedawno obchodzonego Roku ubra w Biaowiey.

Za: www.bpn.com.pl
Jarosaw Sawicki

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: