Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Nie jest niebezpieczestwem, e dze walcz z nami i my z nimi walczymy, lecz poaowania godne jest jeli z powodu lenistwa i niedbalstwa ustpimy przed nieprzyjacielem.
w. Efrem Syryjczyk
Sympozjon Artystyczny „Park Otwarty”
11.10.2006 - W nawizaniu do 100 letniej Historii ZPAP i rónych form dziaalnoci jak zwizek prowadzi, chcemy si odwoa do pleneru biaowieskiego-imprezy która przez szereg lat bya sta form, form kontaktów midzy malarzami caego kraju. Proponujemy powrót do natury do pracy w plenerze, do refleksji. Dzi kiedy tempo ycia wzrasta nieustannie, galerie, media kreuj trendy i mody powstaje sztuka na granicy plastyki a moe i po za ni. Artyci fascynuj si socjologi ekonomi informatyk zapominajc o obrazie istniejcym w rzeczywistej przestrzeni i odnoszcym si do problemów artystyczno - filozoficznym autora. Zarzd ZPAP Okrg w Biaymstoku zaprasza do dyskusji i wydelegowanie modych czonków na sympozjon w Biaowiey który odbdzie si w terminie 12-15 padziernika 2006r

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PENI NADZIEI E PLENER BIAOWIESKI STANIE SI ZNOWU FAKTEM I BDZIE SUY NAM JAKO WANE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE.

Pozdrawiamy
Zarzd Okrgu Biaostockiego ZPAP


PS.
Do dyspozycji uczestników bdzie komputer, skaner z moliwoci podczenia aparatu cyfrowego.
Tel.kontaktowy - 510082392 

PROGRAM:
Sympozjon Artystyczny „Park Otwarty
Biaowiea 12- 15. X. 2006 r.
Organizator: Zarzd Okrgu Biaostockiego ZPAP


12.X
godz.14.00 – powitanie uczestników Sympozjum w Biaowieskim Parku Narodowym
godz. 14.15- 15.00 – zakwaterowanie w Domku Myliwskim BPN 
godz,16.00 - obiad
godz.17.00 – panel dyskusyjny „Modzi w ZPAP” spotkanie z Zarzdem Gównym ZPAP
godz. 19.30 – kolacja


13.X
godz.9.00 – niadanie
godz.10.00- 14.00 – zwiedzanie Rezerwatu cisego BPN z przewodnikiem oraz Muzeum Przyrodniczego
godz. 14.00 – 15.00 – czas wolny
godz. 15.30 – obiad
godz.16.30- 19.00 – panel dyskusyjny z uczestnictwem przedstawicieli wadz samorzdowych „Wspópraca ZPAP z wadzami jakie by nie byy” oraz przedstawienie i omówienie projektu „Dolina Sztuki”
godz. 19.30 – kolacja 

14.X
godz.9.00 – niadanie
godz.10.00- 15.00 – tworzenie i redagowanie zacznika do kwartalnika ZGZPAP ARTLUK „Park Otwarty”
godz. 15.30 – obiad
godz.16.30- 19.00 – tworzenie i redagowanie zacznika do kwartalnika ZGZPAP ARTLUK „Park Otwarty”
godz. 19.30 – kolacja 

15.X
godz. 9.00- niadanie
godz.10.30 – podsumowanie Sympozjum Artystycznego „Park Otwarty”
godz. 12.00 - poegnanie

za: www.marszand.net

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: