Pitek
20.09 / 07.09.2019
photo
Chrzecijanina moe spotka tylko jedno nieszczcie, jedna bieda - gniew Boga.
w. Jan Zotousty
wita w TV
07.01.2007 - TVP Biaystok 

Niedziela, 7 stycznia

8.00 Tydzie biaoruski
Wigilia w Przedszkolu Samorzdowym z nauczaniem jzyka biaoruskiego w Biaymstoku przygotowana wspólnie przez rodziców, dzieci i nauczycielki; kolda w wykonaniu zespou „Cahlinki” z Lewkowa Starego.

8.45 Przegld ukraiski
Prezentacja podlaskich zwyczajów zwizanych z koldowaniem. Jak przygotowywano tradycyjn gwiazd, z któr do dzi kolduj koldnicy, zobaczymy podczas spotkania z Wodzimierzem Pietruczukiem ze wsi Dolna, która znajduje si obecnie w obrbie Hajnówki. W drugiej czci zakolduj zespoy „Ranok” z Bielska Podlaskiego oraz „Rodyna” z Dubiayna.

18.45 U róde wiary – magazyn prawosawny

19.15 wity wieczór
Program zoony z najpikniejszych kold prawosawnych w wykonaniu chórów cerkiewnych z Podlasia.

19.35 Monastery prawosawne w Polsce - Supraska awra

Poniedziaek, 8 stycznia

8.45 Chwaa na wysokoci
Koldy w wykonaniu chórów cerkiewnych z Biaegostoku.

18.40 Saki witego Dymitra – reporta o yciu w mskim monasterze w Sakach 

19.05 Powroty - Monaster supraski 

19.35 Na chwa Bo
Reporta przybliy niezwyk rodzin Awksietijuków– wszyscy jej czonkowie swoje ycie powicili dla cerkwi. S w niej zakonnicy, duchowni, dyrygenci chórów, pozostali piewaj w cerkiewnych chórach. Wykorzystujc swoje wrodzone talenty muzyczne postanowili stworzy rodzinnych chór, który wykonuje muzyk cerkiewn. Chór wystpuje na przegldach muzyki cerkiewnej, ale take na spotkaniach przybliajc prawosawie nie prawosawnym. Dziki wspólnemu piewaniu nawizay si te blisze, serdeczniejsze kontakty rodzinne.


TVP1 i TV Polonia

Poniedziaek, 8 stycznia 

13.50 - Liturgia wita Boego Narodzenia
Retransmisja prawosawnej Liturgii wita Boego Narodzenia w parafii Ap. Jakuba w osince. Naboestwo celebrowa bdzie zwierzchnik cerkwi prawosawnej w Polsce Jego Eminencja Abp Sawa w asycie duchowiestwa. Retransmisja uwzgldnia najwaniejsze momenty Liturgii wita Boego Narodzenia. Opatrzone s one komentarzem, który nawizuje do bogactwa tekstów czytanych i piewanych modlitw, przede wszystkim tych mówicych o znaczeniu wcielenia Boga - Sowa dla rodzaju ludzkiego. W czasie retransmisji zostanie wyemitowane take ordzie boonarodzeniowe zwierzchnika cerkwi prawosawnej w Polsce. Parafia w osice ma ponad 200 - letni tradycj. Najstarszy dokument mówicy o jej istnieniu to metryka lubu z 1778 r. W tym te roku witynia parafialna w osince zostaa powicona. Cerkiew jest drewniana, o architekturze charakterystycznej dla tej czci Polski. To jedna z pikniejszych i lepiej zachowanych wity na tym terenie. W parafii w osince 10 lat temu zosta zaoony modzieowy chór "Ramonka". Prowadzi go Maria Radczuk. Chór zdoby kilkanacie nagród i wyrónie na festiwalach muzyki sakralnej w Polsce i za granic. piew tego chóru wzbogaci witeczne naboestwo.

Wtorek, 9 stycznia 

8.45 Chwaa na wysokoci
Koldy w wykonaniu chórów cerkiewnych z Biaegostoku 

za: www.cerkiew.pl

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: