Czwartek
19.09 / 06.09.2019
photo
Tak wszystko czy i tak o wszystkim myl, aby dogodzi Bogu. Jeli nie masz w sobie tej myli, to cokolwiek by czyni straci to sens.
w. Efrem Syryjczyk
ubr w Orkiestrze
10.01.2007 - Biaowieski Park Narodowy wesprze w 2007 roku Wielk Orkiestr witecznej Pomocy. Na stronie internetowej miasta Hajnówki (www.hajnowka.pl) przeprowadzona zostanie licytacja tytuu "Honorowego Ojca Chrzestnego Biaowieskiego ubra". Tym razem dajemy szans dwóm "Ojcom Chrzestnym - wystawiamy na licytacj zaszczyt wyboru imienia dwóch pierwszych ubrów, które urodz si w rezerwatach hodowlanych Biaowieskiego Parku w 2007 roku . Cena wywoawcza: 1000 z. Cay dochód z licytacji przekazany zostanie Orkiestrze. "Honorowy Ojciec Chrzestny" otrzyma za od Biaowieskiego Parku Narodowego dyplom pamitkowy, nagrody ksikowe oraz prawo nadania imienia swojemu Podopiecznemu. Na pocie zagrody, w której zamieszka Orkiestrowy ubr znajdzie si tabliczka z danymi Honorowego Ojca Chrzestnego. Przypominamy, e ubry przychodzce na wiat w rezerwatach hodowlanych w Puszczy Biaowieskiej otrzymuja nazwy rozpoczynajce si od liter PO. 

za: www.bpn.com.pl

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: