Czwartek
19.09 / 06.09.2019
photo
wit spraw jest wybiera dobro nie w imi czego innego, lecz wanie w imi dobra.
w. Nil z Synaju
"Lene kwiatki na Dzie Matki"- konkurs BPN
29.04.2007 - Drogie Dzieci i Droga Modziey! Zachcamy do wzicia udziau w konkursie plastycznym pt. "Lene kwiatki na Dzie Matki". Temat konkursu jest naszym zdaniem bardzo wdziczny. Któ z nas nie darzy Mamy szczególn mioci? Któ nie chciaby da Mamie najpikniejszych kwiatów? Macie wspania okazj: przygotujcie kompozycj zoon z rolin rosncych w lesie. Mog si w niej znale nawet gatunki chronione. Pamitajcie jednak, e takich gatunków nie mona zrywa. A zatem - do dziea. Moecie w swojej pracy uwieczni dowolny zestaw lenych rolin, który chcielibycie ofiarowa swojej Mamie.

Regulamin konkursu:
1. Temat konkursu brzmi: "Lene kwiatki na Dzie Matki".
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkó podstawowych i modziey gimnazjalnej.
3. Przedmiot konkursu stanowi:
a) praca plastyczna,
b) opis wybranego gatunku roliny lenej (maksymalnie 5 zda). 
4. Praca plastyczna i opis wybranej roliny lenej bd oceniane cznie.
5. Prac plastyczn mona wykona dowoln technik i w wybranym formacie. 6. Jedna osoba moe zoy jedn prac. Przyjmujemy tylko prace indywidualne.
7. Dane autora naley umieci na odwrocie pracy plastycznej oraz na odwrocie kartki z opisem wybranej roliny, podajc: imi i nazwisko, wiek, dokadny adres zamieszkania, szko i klas, do której ucze uczszcza.
8. Prace naley dostarczy lub przesa poczt do 7 maja 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Biaowieski Park Narodowy
Orodek Edukacji Przyrodniczej,
Park Paacowy 1, 17-230 Biaowiea
,
z dopiskiem: "PUSZCZYK - konkurs plastyczny".
9. Najlepsze prace nagrodzimy i opublikujemy w gazetce "Puszczyk".
10. O wynikach konkursu oraz terminie wrczenia nagród powiadomimy uczestników za porednictwem dyrekcji szkó.
11. Przesane przez uczniów prace staj si wasnoci Biaowieskiego Parku Narodowego, który zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swoich wydawnictwach.

Zachcamy do udziau w konkursie. Najlepsze prace zaprezentujemy na wystawie pokonkursowej.

yczymy powodzenia! 


za: www.bpn.com.pl

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: