Czwartek
19.09 / 06.09.2019
photo
Wszystko co z tob wydarza si przyjmuj jako dobre, wiedzc o tym, e bez Boga nie dzieje si nic.
w. Symeon Nowy Teolog
Szwajcarski tygodnik o Biaowiey
10.05.2007 - W najnowszym numerze tygodnika „Coopération”, a wic w jednym z najbardziej popularnych czasopism w Szwajcarii, ukaza si artyku pt: "La Pologne, plus vraie que nature" na temat Biaowieskiego i Biebrzaskiego Parku Narodowego. Autor Konrad Baeschlin zachca w nim czytelników do odwiedzenia Biaowiey, jednoczenie serwujc du porcj informacji niezbdych dla turystów zainteresowanych nasz miejscowoci. Z artykuu dowiedzie si moemy, m.in. e „ …to co jest pokazywane w Muzeum przyrodniczym (w Biaowiey) nie jest pamitk po utraconej przeszoci, lecz ilustrajc tego co wci jeszcze istnieje w rzeczywistoci. Ponad 400 tych najwikszych w Europie zwierzt (ubrów) nadal yje na wolnoci na terenie liczcego 10500 hektarów Biaowieskiego Parku Narodowego wpisanego w 1979 roku na list wiatowego dziedzictwa ludzkoci UNESCO. ”

Autor artykuu, który w superlatywach wypowiada si o puszczaskiej przyrodzie, w takim samym tonie mówi równie i o przewodnikach, bez których wejcie na teren rezerwatu cisego nie jest moliwe. „ Z wielk pasj pan Sawomir Przygodzki oprowadza nas po lesie mieszanym, pokazujc wierki wysokie na ponad 50 metrów i lipy oraz dby, kótre czsto licz sobie po kilkaset lat. „ Codziennie odkrywam co nowego”- mówi pan Przygodzki, jednak nie obiecuje nic turystom, którzy licz na spotkanie w cztery oczy z ubrem”.


Na zakoczenie artykuu pojawia si take i may bemol, gdy autor przyznaje, i sie i stan dróg w naszym regionie pozostawia wiele do yczenia, jednak potencjalni turyci mog liczy na dobr baz noclegow i gastronomiczn.

Artyku w oryginale wraz ze zdjciami tutaj
Micha Korch

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: