Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Modlitwa pozbawiona mioci nie bywa usyszana.
w. Filaret metr. moskiewski
Minister Szyszko w Biaowiey- relacja
17.05.2007 - Problem „Natury 2000”, obwodnicy w dolinie Rospudy oraz traktatów z Kioto zdominowa dzisiejsze wystpienie ministra rodowiska prof. Jana Szyszko na spotkaniu z mieszkacami Biaowiey w BOK. 

Spotkanie rozpoczo si o godzinie 16.00 powitaniem zebranych przez kandydata do sejmiku województwa z ramienia PiS- Henryka ukaszewicza. Nastpnie gos zabra minister Szyszko, który stwierdzi m.in., e program „Natura 2000” jest przede wszystkim programem moniturujcym stan rodowiska i nie naley obawia si, i zablokuje on niezbdne dla rozwoju regionu inwestycje. W tym kontekcie minister Szyszko poruszy take gon spraw budowy obwodnicy przez dolin Rospudy. Wedug ministra nie ma powodów, by obwodnica nie zostaa wybudowana w miejscu, które aktualnie oprotestowuj ekolodzy. Na pytanie z sali, jak powinna gosowa w referendum osoba, która jest za budow obwodnicy, ale nie zgadza si na wyznaczon przez rzd lokalizacj, minister odpowiedzia, i wszystkie pozostae alternatywy s bardziej szkodliwe zarówno dla rodowiska jak i ludzi.

Na spotkaniu poruszono take kwesti wyboru nowego dyrektora BPN. Uczestnicy spotkania chcieli dowiedzie si, czy minister jest w stanie zagwarantowa, e zostanie wybrany najlepszy merytorycznie kandydat. Wójt gminy Biaowiea Albert Litwinowicz zada równie pytanie dotyczce planowanego statusu Puszczy Biaowieskiej. Minister Szyszko zapewni zebranych, i przy podjemowaniu decyzji o poszerzeniu parku opinie lokalnej ludnoci bd brane pod uwag w pierwszej kolejnoci, poniewa , jak to okreli minister, mieszkacy wiedz najlepiej jak „gospodarowa przyrod”. Minister Szyszko wyzna równie, i jego marzeniem jest by caa Polska bya jednym wielkim parkiem, w którym ludzie yj godzc rozwój z ochron rodowiska. 

Lenicy, licznie reprezentowani na dzisiejszym spotkaniu, interesowali si równie planami rzdu odnonie przebudowy struktur organizacyjncyh LP i BPN. Minister przyzna, e dla swojego dobra Puszcza potrzebuje tylko jednego zarzdcy, nie poda jednak szczegoów dotyczcych ewentulanych zmian. 

Spotkanie zakoczyo si o godz. 17.00 po czym minister Szyszko uda si na kolejne spotkanie w omy.


Marek Korch

KOMENTARZE
2007-07-17 13:36 – kaska
Szkodliwy dla srodowiska i ludzi jest minister a jego wypowiedzi to brednie.Gada od rzeczy,pieprzy jak potuczony.TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: