Czwartek
15.11 / 02.11.2018
photo
Spord ptakw niebieskich najwikszy jest orze, spord zwierzt - lew, a spord synw czowieczych ten, kto boi si Boga.
w. Efrem Syryjczyk
"Biaowieskie" dotacje
04.07.2007 - Zarzd powiatu hajnowskiego 28 czerwca 2007 r. podj uchwal w sprawie w sprawie przyznania dotacji na realizacj od lipca do grudnia 2007 roku zada publicznych nalecych do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu, porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz pomocy spoecznej i wspierania osób niepenosprawnych. Cz z przyznanych pienidzy powdruje do instytucji i stowarzysze zwizanych z Biaowie.

1. W sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Biaowieski Orodek Kultury otrzyma 1000 z na organizacj zadania ,,Noc Kupay 2007"
2. W sferze kultury fizycznej i sportu dotacje otrzymali:
- Towarzystwo Sportowe ,,ubr" na organizacj ,,XII Biaowieskiego Biegu ubra" w kwocie 500 z.
- Stowarzyszenie Rozwoju Zespou Szkó Lenych w Biaowiey na organizacj zadania ,,Obóz sportowy" w kwocie 500 z.
3. W sferze turystyki i promocji powiatu
- Lokalna Grupa Dziaania ,,Puszcza Biaowieska" na organizacj zadania ,,Wyznakowanie turystycznego szlaku rowerowego na Polanie Biaowieskiej" w kwocie 1 613 z

na podst: www.powiat.hajnowka.pl
MK

KOMENTARZE

TWOJA OPINIA
imi:


email:


komentarz:


wpisz tekst z obrazka: