ks. prot.Sergiusz Korch
Ksidz Sergiusz Korch urodzi si 16 maja 1950 roku w Witowie gm. Dubicze Cerkiewne. W 1968 roku ukoczy Prawosawne Seminarium Duchowne, a w 1973 Chrzecijask Akademi Teologiczn w Warszawie z tytuem magistra teologii. Nastpnie wykada w Wyszym Prawosawnym Seminarium Duchownym w Jabecznej. W padzierniku 1978 roku wstpi w zwizek maeski z Olg Wasiluk. 25 VI 1979 roku przyj wicenia kapaskie z rk metropolity Bazylego. 9 lipca zosta oddelegowany do pracy w parafii prawosawnej w Biaowiey, a dekretem z dnia 6 IX 1979 zosta mianowany proboszczem biaowieskiej parafii. W 1986 roku ks. S. Korcha podniesiono do godnoci protojereja. W 1990 roku w. Synod Biskupw nagrodzi go palic, a w 1992 roku krzyem z ozdobami. Dnia 30 IV 1996 zosta mianowany Zastpc Dziekana Okrgu Hajnowskiego. W 1998 roku ks. Korcha powoano na stanowisko wizytatora religii prawosawnej w szkoach diecezji warszawsko-bielskiej, ktre peni do 2005 roku. Od marca 2004 roku, ks. S. Korch jest rwnie wykadowc w Studium Psalmistw i Dyrygentw w Hajnwce. 27 czerwca 2004 roku proboszcz parafii biaowieskiej obchodzi jubileusz 25-lecia wice kapaskich. 10 marca 2008 roku Sobr Biskupw Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego w uznaniu za dotychczasow prac na rzecz Cerkwi, nagrodzi ks. Sergiusza Korcha prawem noszenia mitry. Wielkim hobby ks. Korcha jest pszczelarstwo. Mid z jego pasieki zdoby ju wiele nagrd na lokalnych konkursach.