ks.Piotr Trochimczuk
Ksidz Piotr Trochimczuk, urodzi si 12 lipca 1989 roku w Biaymstoku. Po ukoczeniu szkoy podstawowej i gimnazjum rozpocz nauk w Zespole Szk Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Biaymstoku. Wraz z otrzymaniem wiadectwa dojrzaoci wstpi do Prawosawnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 4 grudnia 2012 roku z rk Jego Eminencji Wielce Bogosawionego Sawy Metropolity Warszawskiego i caej Polski przyj postrzyyny lektorskie. Prawosawne Seminarium Duchowne ukoczy w roku 2013. Obroni prac licencjack pt. „Rozwj kijowskiego piewu liturgicznego i jego zastosowanie w praktyce liturgicznej Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego”. Zatem rozpocz nauk w Chrzecijaskiej Akademii Teologicznej penic rwnolegle obowizki psalmisty w kaplicy akademickiej pw. witych Cyryla i Metodego w Warszawie. W latach 2015 – 2016 by psalmist w parafii pw. witej Anny w Midzylesiu. W roku 2016 uzyska absolutorium na Chrzecijaskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i przygotowuje si do obrony pracy magisterskiej pt. „Woskie wpywy na wschodnio – sowiaski piew cerkiewny i ich oddziaywanie na wspczesn praktyk liturgiczn Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego”. Dnia 9 czerwca 2017 roku wstpi w zwizek maeski z Monik Stepaniuk. Dnia 22 lipca br. z rk Metropolity Warszawskiego i caej Polski Sawy otrzyma wicenia diakoskie, za 23 lipca br. wicenia kapaskie. Od 1 sierpnia 2017 roku, ks. Piotr Trochimczuk jest wikarnym przy parafii prawosawnej pw. w. Mikoaja w Biaowiey.