Szukasz noclegu?

Sobota
19.10 / 06.10.2019
photo
Nie jest niebezpieczestwem, e dze walcz z nami i my z nimi walczymy, lecz poaowania godne jest jeli z powodu lenistwa i niedbalstwa ustpimy przed nieprzyjacielem.
w. Efrem Syryjczyk

Powiecenie paschy w Wielk Sobot, 30 kwietnia 2005 roku. ...

Akatyst odprawiony po przybyciu pielgrzymów w 2007 roku na w. Gór Grabark. ...

Modlitwa koo krzyy... ...

Fragment nagrania ostatniego dnia pielgrzymki. ...